Arbejdernes Andels-Boligforening - AAB Varde

Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde er en boligorganisation stiftet i 1938 af fremsynede vardensere, som så behovet for gode og sunde boliger til "almindelige mennesker".

I dag har vi 716 boliger i Varde by og 14 seniorbolig i Sig

Alle ældre ejendomme fra 1940érne er i løbet af 1990érne blevet renoveret med tag, vinduer, køkkener og badeværelser.

I årene omkring 2003-2007 har Skansen og  Isbjerg Parken (Egernvej, Hjortestien, Isbjerg Møllevej) gennemgået en større renovering.

De seneste projekter som AAB har gennemført, er renovering af Søndergade 44 og opførsel af  Åhaven 3-29, så disse 2 afdelinger er i tråd med nutidens forventninger, og stod færdig i 2018.

I 2021 blev vi færdig med anden etape af Åhaven, 4-32, så afdelingen i Åhaven 3-32 består af 2 rækker meget flotte boliger.

Skolebakken-Abildvej fik også vedtaget deres helhedsplan for en totalrenovering. Helt ned til eksisterende sokkel. Boligerne er topmoderne, og afdelingen tilbyder i dag både 3 og 4 rums boliger. De to første blokke på Skolebakken stod færdige pr. 1.3.2022 og Abildvej er færdig slut 2022.

For førstegang i AABs historier byggede vi i oplandsbyen Sig. Vi lyttede til borgerne, og opførte 14 seniorbolig i rækkehuse op til "Birgittegården" på P.O. Pedersens Vej. Topmoderne og tilgængelige boliger.  

 

Øverst bestemmende er Generalforsamlingen, hvor alle medlemmer og beboere er velkomne. Det er beboerne, der er stemmeberettiget og vælger, hvem der skal sidde i Bestyrelsen (Organisationsbestyrelsen).

De enkelte afdelinger, er selvstændige enheder, og det er afdelingsmødet, der vælger en afdelingsbestyrelse, som består af beboer i den enkelte afdeling.

Det hele styres af administrationen, som består af vores dirketør og administrativt personale.

Administrationen er placeret på Skansen 8, hvor direktør, bogholderi, udlejning og almindelig administration findes.

Driften er placeret på Egernvej 69, hvor driftschef, driftsassistent og alle ejendomsfunktionærerne / viceværterne findes. 

Vi skal alle, i et stort fællesskab, løfte de daglige opgaver der er ifm. at drive en virksomhed, hvor den fornemste opgave er, at alle beboere synes at deres hjem er et godt sted at bo.

 

AAB´s Vision

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand

Carsten Schultz-Nielsen

afd. 05 Ringkøbingvej

csn@aabvarde.dk

 

Næstformand 

Majbritt Theilgaard Iversen

afd. 11 Isbjerg Parken

mti@aabvarde.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Anette Simonsen

afd. 04 Vestre Landevej, Ortenvej

aa@aabvarde.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Tina Petersen

afd. 05 Ringkøbingvej

tp@aabvarde.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Bent C. Jensen

afd. 25 Åhaven

bcj@aabvarde.dk

 

Bestyrelsesmedlem 

Svend B. Hansen

(udpeget)

sbh@aabvarde.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Birger Filskov

(udpeget)

bf@aabvarde.dk

 

1. Suppleant

Karna Johansen

afd. 17 Søparken Højgårdsparken

kj@aabvarde.dk

 

2. Suppleant

Susanne Emmerick

afd. 07 Skolebakken Abildvej

se@aabvarde.dk

 

 

Ansatte i Administrationen

Boligerne i AAB administreres fra Skansen 8, 6800 Varde. Her arbejder :

 

 

 

 

 

 

Direktør

Michael Kornager

mk@aabvarde.dk

tlf. 22221400

 

Bogholderi

Linda Bjarrum

lb@aabvarde.dk

tlf. 75221112 tryk 4

 

Udlejningsansvarlig / kontorfuktionær 

Elin Lund 

elm@aabvarde.dk

udlejning@aabvarde.dk

tlf. 75221112 tryk 1

Administrationen kan yderligere kontaktes via post@aabvarde.dk

Ansatte i Driften

Boligerne og de grønne områder omkring boligerne i  AAB, vedligeholdes fra driftskontoret, Egernvej 69 A, 6800 Varde.

Driften har yderligere ansvaret for vaskerierne, fremvisning af boliger samt indflyttersyn og fraflyttersyn.

 

 

 

 

 

 

Personalet i Driften kan kontaktes på 

75221112 tryk 2 eller drift@aabvarde.dk

 

Driftschef

Carsten Finnerup Lauridsen

cfl@aabvarde.dk

 

Driftsassistent 

Charlotte Lauridsen

cl@aabvarde.dk

 

 

 

 

 

 

Ejendomsfunktionærer / viceværterne

Lars Ager

Glenn Hoxcer Nielsen

Jørn Jeppesen

Jørgen Iversen

Finn Østergaard Nielsen

Henrik Tårn Nielsen

 

 

Afdelingsbestyrelser

Medlemmer i afdelingsbestyrelserne

Her kan du læse, hvem der er valgt ind i afdelingsbestyrelsen.

Er afdelingen ikke nævnt, er der ingen afdelingsbestyrelse.

Kunne du tænke dig at gøre en forskel i netop din afdeling, så kontakt din afdelingsbestyrelse 

 

Afd. 01, Lundvej 24, Åvangen 1-3-5, Åvangen 2-20 
  
  
Afd. 04, Ortenvej, Vestre Landevej 
Henrik Clausen Petersen  - formandhe.c.p@hotmail.com
Annette Simonsen - næstformandannette_hvolby@godmail.dk
Rita Fønssritafoenss@gmail.com
  
  
Afd. 05, Ringkøbingvej 
Tina Petersen - formand 
Carsten Schultz-Nielsen - næstformandcsn@post12.tele.dk
Hilmar Larsen hilmarl812@gmail.com
Britta Marie Pedersen - suppleant 
  
  
Afd. 06, Kong Kristoffersvej, Pramstedvej,    Dr. Margrethesvej 
Henrik Nielsen - formandnssvarde@gmail.com
Charlotte Nielsencjfutten@gmail.com
Dennis Rasmussen  
  

Afd. 07, Skolebakken, Abildvej, Søndergade 

 
Jutta Kristiansen juttabruun@gmail.com
Else Haargaardelsemh16@gmail.com
Susanne Emmerick susannejohansson383@hotmail.com
Birgitte Eskesen - suppleantbirgitteeskesen@gmail.com
  
  
Afd. 10, Skovbrynet, Østerled, Solskrænten 
Liza Skov Olanderlizaskov@gmail.com
Lisbeth Nørvanglisbeth.58@live.com
  
Afd. 11, Isbjerg Parken                                    Isbjerg Møllevej, Hjortestien, Egernvej 
Majbritt Iversen - formand/sekretærmajbritt_petersen@hotmail.com
Marianne Elnegaard Christensen - næstformand/kassermedc2810@gmail.com
Hanne Jensenzodehanne@gmail.com
Kenneth Schønemannschonemannkenneth@gmail.com
  
Afd. 17, Søparken, Højgårdsparken 
Karna Johansen - formandelsie53@live.dk
Ulla HaldUlla.Hald@outlook.dk
Ole Viborg Pedersenoleviborgp@gmail.com
Edle Sonja Jensen 
Diana  Connett dconnett7@gmail.com
Anne Grethe Hansen - supppleantannegrethe200922@gmail.com
  
Afd. 23, Markedspladsen 
Niels Vagn Esbjærg - formandniels.esbjerg@outlook.dk
Hanne Laustrup   hannelaustrup@hotmail.com
Ulla Kraghullakragh@yahoo.dk
Erik Petersen - suppleant 
  
 Afd. 25, Åhaven 
Bent Clausen Jensen - formandjensen.varde.dk@gmail.com
Kirsten Christensen  - sekretærkirstenchristensen7@hotmail.com
John Nielsen  -   1. suppleantjhnielsen@dukamail.dk
Preben Harmsen - 2. suppleant 
  
Afd. 26, P.O.Pedersens Vej 
Kirstine Gram Nielsen - formandkirstinegramnielsen@gmail.com
Sonja Jensensofievej23@gmail.com
Leif Andersenleif@llandersen.dk
Gunhild Jørgensen - suppleantgunhild.jens@gmail.com
Henry Christiensen - suppleant 
  

 

 

 

Afdelingsmøder, indkaldelse og referater

Vi har valgt, at indkaldelserne til afdelingsmødet med efterfølgende referater, skal være at finde under afdelingen. Du skal derfor gå til den ønskede afdeling Find din afdeling øverst på siden under Beboer

Du kan dog her læse skrivelser, der er af general karakter, som feks. :

Vedtægter

Her kan du læse AAB, Varde`s vedtægter.

Vedtægterne er det regelsæt vi arbejder efter, og som der skal stemmes om ændring til ved den årlige Generalforsamling.

Værktøjskassen

Vi udfører småreparationer og mindre opgaver, der ikke kræver autorisation.

Du bestiller opgaven ved at kontakte driftskontoret på Egernvej 69 A - telefonen er åben alle hverdage mellem kl. 08:00 - 12:00 på 75221112 tryk 2

eller send en mail drift@aabvarde.dk

Driftskontoret kan også fortælle, om det er en opgave vi kan og må udføre.

Vi tager kun imod opgaver, når du bor i vort lejemål, og gælder ikke, når boligen er opsagt og skal fraflyttes.

Prisen er kr. 355.00 pr. time pr. mand

Beløbet afregnes pr. påbegyndt 15 minutter fra vi kommer ind i dit lejemål til vi går igen, og vi opkræver det fulde beløb på din husleje.

Beløbet kan IKKE afdrages.

Læs mere her