Her kan du finde svar på nogle af dine spøgsmål.

Lykkedes det alligevel ikke, så send en mail til os post@aabvarde.dk

Kontakt og åbningstider

Administrationen er åben for personlig betjening

Kontoret er åbent for personlig ekspedition:

MANDAGE KL. 10:00 - 14:00

TORSDAGE KL. 10:00 - 14:00

Telefonisk betjening

alle hverdage kl. 08.00 - 12.00

75 22 11 12  tryk 1

eller mail udlejning@aabvarde.dk

Der er altid tid til en snak

Skansen 8 

Boligholderiet kan kontaktes mandag til torsdag kl. 08:00 - 12:00 på telefon 75221112 tryk 4

Som kreditor skal du fremsende faktura til vores mail faktura@aabvarde.dk

bank : 9670 0003112187 - CVR 14278818

Tilmelding til PBS:

Beboer til huslejebetaling:

Deb. grp. nr. / PBS nr. : 01657 01233459 - kundenr. fremgår af girokortet.

Medlemmer til ventelistebetaling:

Deb. gr. nr. 07579 / PBS nr. 02114305 - kundenr. fremgår af girokortet.

giro / kreditornr. : 81856087

 

Driftskontoret, Egernvej 69 har telefonisk åben :

Telefonisk betjening

alle hverdage fra kl.8.00 - 12.00 på telefon

75 22 11 12 tryk 2

Du kan også skrive til os drift@aabvarde.dk for at lave aftale om et møde.

Driftskontoret sørger herefter for at problemet bliver løst og rekvirerer eventuelt nødvendige håndværkere.

Driftskontoret har ansvaret for de udvendige arealer, installationer og beboerservice i dit område.

Det er også driftskontoret der tager sig af:

 • nøgler
 • vaskekort
 • ind- og udflytninger
 • fremvisning
 • affald

Hvordan søger jeg en bolig?

 

Du kan søge om en bolig, hvis du er medlem/opnoteret hos os. Du kan blive medlem/opnoteret via vores hjemmeside, hvilket vi anbefaler dig - KLIK HER. Du er også velkommen til at besøge os i vores åbningstid.
 
Det koster 220,00 kr. at blive registreret 1. gang. Hvert år til 1. 7. kommer der et ajourføringsgebyr på  165,00 kr. Beløbene reguleres en gang årligt med 3% pr. 1.7.
Ajourføringsgirokortet udsendes med Post Nord, med mindre du har tilmeldt betalingen til PBS. Du skal derfor sikre dig, at vi har din nuværende adresse eller tilmelde betalingen til PBS / Nets. 

Når du er medlem/opnoteret og har betalt, modtager du en kode til hjemmesiden. Herefter kan du logge dig ind her på hjemmesiden og søge de boliger, du ønsker. Husk at målrette din søgning til bolig så præcis som muligt.

Ledige boliger bliver tildelt efter ventelisten. Ved tildeling af bolig bliver der sendt mail til dig, med et tilbud på boligen. Du skal kun svare på tilbuddet, hvis du er interesseret. Der er kort svarfrist. Når du er interesseret skal du svar tilbage, og oplyse mulig overtagelsestidspunkt. 
 
Har du ingen mail så kontakt udlejning på 75221112 tryk 1.  

 

Min kommende bolig

Kan jeg se boligen før jeg siger ja eller nej?

Når tilbudsrunden er slut efter de først 3-4 dage, så ved vi, hvem boligen er tildelt. Først her anbefaler vi, at du ser boligen. Det er uforpligtende at se boligen.
Når du får en bolig tilbudt, skal du logge dig  på hjemmesiden. Ved  boligtilbuddet trykker du ja for at vise din interesse, eller du kan kontakte administrationen. 
 
Hvilken antenneforhold er der?
Som lejer har du et direkte kundeforhold til udbyder. Her i Varde er det VoresNet der har kabelnettet, og Stofa, der har fiber. AAB blander sig ikke i, hvem du vælger som udbyder. 
 
Hvad skal jeg vide, når jeg flytter ind?
Når du flytter ind i din bolig, så laver vi et indflytningssyn samtidig med at du får nøgler, vaskebrik og bliver vist rundt og med vores vicevært udfylder en indflytningsrapport.
Du får en fejl- og mangelliste ved underskrivelsen af indflytningsrapporten. Den skal du aflevere senest 14 dage efter din overtagelse af boligen, såfremt du har ting, du vil tage forbehold for, eller ting der ikke fungerer. 
Væsentligste fejl og mangler vil blive udbedret hurtigst muligt, disse skal du ikke vente 14 dage på at indberette. Det kan være toilettet løber eller der er mangel på strøm eller vand.
Driftskontoret vil vurdere, hvilke fejl og mangler, der skal udbedres, og hvilke der skal noteres, så du ikke kommer til at hæfte for dem ved din fraflytning.

Vi opbevarer indflytningsrapporten og fejl- og mangellisten, indtil du fraflytter din bolig. På den måde kan du være sikker på, at du ikke kommer til at hæfte for fejl og mangler, der er opstået før din overtagelse af boligen.

Aflæsning af el
Når du flytter ind i én af vores boliger, tilmelder du dig en el-leverandør. Du kan til enhver tid ændre dit valg af udbyder.

Aflæsning af varme, vand, spildevand (kloak)
Ved indflytning sørger boligselskabet for, at der bliver aflæst vand og varmemålere, gældende fra indflytningsdatoen.
I din kontrakt står, om du betaler aconto vand og varme til AAB, eller du har direkte kundeforhold til DinForsyning.dk

Vi følger kalenderåret for afregning af årsforbruget for acontoforbruget. Udgiften får vi fra DinForsyning i uge 7, og herefter skal Ista.dk behandle alle oplysninger.
Årsregnskabet bliver omdelt i løbet af marts måned. Tilgodehavende modregnes huslejen i april og efterbetaling opkræves i maj/juni/juli måned.

Indboforsikring

AAB anbefaler på det kraftigste, du du har en indboforsikring. Kontakt dit forsikringsselskab for mere information.

 

 

Indflytning

Når du flytter ind

Når du har underskrevet kontrakten og har betalt indskud og første måneds husleje, melder der sig ofte mange spørgsmål om de praktiske ting i forbindelse med din indflytning. 
Kan du ikke finde svarene nedenfor, er driftkontoret  behjælpelig med de spørgsmål, som du har omkring udlevering af nøgler, vaskekort m.m. drift@aabvarde.dk

Nøgleudlevering

Når du har betalt indskud, eller har søgt indskudslån og har afleveret et lånedokument til os, samt betalt første måneds husleje, så modtager du en kvittering. Denne kvittering får du på din mail, og kan nu ringe og lave aftale med driftkontoret 75221112 tryk 2, hvornår du kan få dine nøgler.
 
Når du flytter ind, får du udleveret nøgler til din bolig. Du overtager boligen senest på indflytningsdatoen kl. 12.
 
Viceværten vil også vise dig dit depotrum, fællesvaskerier mv.
Hvis har brug for flere nøgler, kan de bestilles hos drift@aabvarde.dk , på driftskontoret Egernvej 69 A. 
AAB har ingen reserve nøgler til dit lejemål
 

Boligstøtte

Du kan søge boligstøtte ved Udbetaling Danmark, når du bor til leje i en bolig.

Du skal udfylde et ansøgningsskema digitalt på www.borger.dk/boligstoette
 
Hvor meget du kan få i boligstøtte afhænger af:
-       Indkomst og formue
-       Huslejens størrelse
-       Lejlighedens størrelse
-       Antal børn
 
Du får kun boligstøtte, hvis du ansøger om det og tidligst fra det tidspunkt, du søger.
BL har lavet en brochure omkring reglerne for boligstøtte - du kan se brochuren her.
Du kan også læse mere om reglerne for boligstøtte på borger.dk.

 

Beboer Indskudslån

Når du flytter i almen bolig, skal du betale et indskud.
Har du svært ved at betale indskuddet, har du mulighed for at søge om Beboer indskudslån gennem Varde Kommunen og via borger.dk. 

BL har en brochurer om lån til indskud

Et kommunalt  beboerindskudslån kan kun ansøges om, når boligen er bygget efter 1.4.1964.

 

 

 

 

 

Når du bor i boligen

Vi har samlet nogle praktiske informationer, som du kan få brug for, når du bor hos AAB. 

Informationerne er generelle oplysninger om alle afdelingerne. 

Specifikke oplysninger skal du læse under den enkelte afdeling

Dagrenovation

Husholdningsaffald
Husholdningsaffald skal i poser, der tilbindes. 

Dagrenovation kommes i affaldscontaineren.
Er der ikke plads, skal du kontakte driftskontoret eller på telefon 75221112 tryk 2. Du må ikke sætte affald ved siden af containeren.


Glas, flasker, papir/pap, plast og batterier.
Glas og flasker skal kommes i containeren til glas.

Batterier kommes i de gule batteritønder. En del af afdeligerne har placeret batteritønder i vaskerierne.

Papir, pap og plast kommes i i containeren for papir/pap og plast.

Husdyr

Husdyr er enten hund eller kat.

Alle andre mindre dyr er kæledyr, og er ikke omfattet af reglerne for at anmelde dyret. Her gælder dog stadig, at dyret skal være tilladt i Danmark, og må ikke være til gene. Dette kan være lugt eller lyde.

Ingen kældedyr eller husdyr må opvares i kældre, skurer eller garager og lignende. 

Der er i hver afdeling besluttet, om beboerne må holde almindelige husdyr / kæledyr. Tjek altid, hvad der er besluttet i den enkelte husorden.

Hvis der på afdelingsmødet i en afdeling bliver besluttet, at man ikke ønsker husdyrhold / kæledyr tilladt mere, gælder følgende regel altid:

Husdyr ,der er anskaffet i henhold til en tilladelse, kan ikke kræves fjernet, selv om tilladelsen tilbagekaldes, så længe pågældende husdyr er i live og ikke er til gene.

Førerhunde, også kaldet servicehunde, kan anskaffes uden tilladelse, men skal dog anmelde til AAB, så vi er orienteret herom. 
 

Håndtering af klager

Inden du klager
Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, eller at AAB har begået en fejl, vil vi i første omgang opfordre til, at du selv tager en snak med den eller de personer, som er ansvarlige for det, du er utilfreds med. De fleste problemer kan løses ved, at I tager en snak sammen og aftaler, hvordan I gør forholdene bedre for begge parter.

Har du brug for rådgivning, kan du kontakte AAB på 75221112 tryk 1 eller send en mail til elm@aabvarde.dk 

Hvordan klager du?
Hvis jeres snak ikke hjælper, så giv os et ring, så kan vi forsøge at rådgive dig. Du skal altid have for øje, at boligforeningen som udgangspunkt ikke kan løse private uoverensstemmelser. I tilfælde af husspektakler, larm, vold, tyveri og lignende er det ALTID politiet, der håndhæver loven. Ring 114 eller 112 i forhold til karakteren.

AAB har pligt til at sørge for at der er god ro og orden i alle vores udlejningsejendomme og AAB skal derfor vurdere, hvordan en klage skal behandles.

Der kan være virkelige vanskelige situationer, og vi står gerne til rådighed for at hjælpe.                                                                                                       

En klage skal dog altid opfylde minimumspunkterne:

 • skriftlig
 • hvem, hvad, hvorfor, hvornår
 • og må ikke være anonym
AAB anbefaler, at klagen indeholder en præcis beskrivelse, af den eller de episoder, som du mener har ført til, at vi skal gribe ind.  
Klagen skal desuden være underskrevet. AAB tager ikke stilling til sager, hvor dokumentationen alene består af videoer, lydoptagelser eller billeder. Kommer sagen i Beboerklagenævnet 
vil al anymitet være ophævet. Den anklagede har ret til indsigt i sagen.

Hvad sker der efter din klage?
Efter at administrationen har modtaget din skriftlige klage, vurderer vi, om vi skal behandle sagen. Skal sagen behandles, vil dette ske skriftligt til den, der klages over. 
Den anklagede har herefter ret til indsigt i sagen, og ingen parter er længere anonyme.

Har påtalerne fra AAB ikke har hjulpet, kan sagen efter grundig overvejelse indbringes for Varde Kommunes Beboerklagenævn.
Sagens behandling ved Beboerklagenævnet kan tage nogle måneder. Træffer Beboerklagenævnet en afgørelse, der ikke overholdes, eller man ikke er enig i, kan sagen herefter indstiles for Boligretten. Disse sager kan have flere års behandlingstid. 

Hvis du er utilfreds med AAB´s afgørelse i en sag, har du selv mulighed for at klage til Beboerklagenævnet ved Varde Kommune.

Hvis der er andet omkring din bolig eller afdeling, som du er utilfreds med, kan du altid henvende dig driftskontoret eller administrationen

Vejledning til klage - tryk her: Vejledning
 

Råderet

Ansøgning om Råderet, Installationsret, forandring eller forbedring

Læs om dine muligheder for at installerer opvaskemaskine, vaskemaskine m.m. Måske har du lyst til at lave et nyt køkken ? Læs denne folder inden du går videre.

Ønsker du godtgørelse af dine forbedringsarbejder, så skal du udfylde denne ansøgning her.

Tegninger og beregninger skal sendes til drift@aabvarde.dk

Du skal kontakte AAB inden du påbegynder et arbejde, også selvom det er dit "ret"

Vedligeholdelse af boligen

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglementet beskriver alt omkring vedligeholdelse af lejligheden og de omkring liggende områder, samt hvilken stand lejligheden skal være i ved ind- og fraflytning.

Vedligeholdelsesreglementet kan være forskellige fra afdeling til afdeling. Du kan se mere om din afdeling under menupunktet "Beboer" 

 

Istandsættelse

Når du flytter ind i din bolig, er den istandsat efter de gældende regler om vedligeholdelse og istandsættelse.

Der findes 2 typer vedligeholdelsesreglementer: A-ordning og B-ordning.

AAB har A-ordning i alle vore afdelinger, hvilket også fremgår af din lejekontrakt.

A-ordning: Lofter og vægge skal fremtræde normal istandsat ved indflytning. Når du flytter ud, skal boligen igen sættes i stand. Det er dig, der skal betale for istandsættelsen ved din fraflytning. Boligafdelingen overtager gradvis udgifterne til normalistandsættelsen ved fraflytning over en periode på max. 10 år. Se modellen her.

Du skal i boperioden holde din bolig vedlige.

Afdelingen betaler  udgifterne til istandsættelse som følge af almindelig slid og ælde.
Har du misligholdt din bolig, kommer du selv til at betale for det. Misligholdelse kan defineres som skader på din bolig på grund af manglende/fejlagtig vedligeholdelse, fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

Du har jo også ret til at forandre og forbedre din bolig, feks retten til at lave nyt køkken eller nyt badværelse - husk - det er DIN bolig, BO GODT i den. Det kan du læse mere om under Råderetten

 

Græsklipning i afdelingen

Kan jeg overdrage min bolig

Du skal altid kontakte os, hvis du ønsker at overdrage din bolig.
 • Bliver du skilt vælger du og din samlever selv, hvem der skal fortsætte lejemålet. Det betyder ikke noget hvem, der er registreret som boligtager. Der skal laves en allonge til kontrakten, og derfor skal du henvende dig til os. 
 
 • I tilfælde af dødsfald fortsætter din ægtefælle som lejer.
 • Lever I papirløst, skal du og din samlever have haft fælles husstand i minimum to år, for at overdrage boligen til hinanden. Der skal laves en allonge til kontrakten, og derfor skal du henvende dig til os. Dette gælder også ifht. dødsfald. 
 

Jeg skal flytte

Hvordan opsiger jeg min bolig?

Du skal udfylde og underskrive vores opsigelsesblanket, som du sender til os via post eller mail, eller afleverer på kontoret, Skansen 8.

AAB skal altid have din skriftlige opsigelse inden den 1. og du har 3 måneders opsigelse, når det er en almindelig familiebolig.

En ungdomsbolig skal opsiges med 6 ugers varsel til den 1. i en måned.

Plejebolig anvist af Kommunen, hvor årsagen er dødsfald, opsiges med 1 måneds varsel.

 

Når vi har modtaget opsigelsen, sender vi en bekræftigelse på opsigelsen, og du får, med minimum 7 dages varsel, en indkaldelse til fraflyttersyn.

Du finder opsigelsesblanketter i fanen 'Blanketter' nedenfor.

Når du siger din bolig op, er der flere ting du skal være opmærksom på.

Vi har samlet de vigtigste ting her.
Du kan også læse mere om fraflytning i pjecen fra BL ”Ind- og fraflytning
eller i Fagbladet Boligen særligt omkring rengøring ved fraflytning


Hvordan får jeg en flytteregning?

Senest 14 dage efter synet, får du en prissættelse, der ret præcist oplyser, hvad det koster at istandsætte lejemålet.

Du får den endelige flytteopgørelse hurtigst muligt, efter du er frigjort fra lejemålet og vi har modtaget alle håndværkerregninger. Det kan variere, men der vil normalt gå omkring 4-6 uger efter du er frigjort. Dit tilgodehavende beløb vil blive overført til den konto, som du har oplyst ved opsigelsen eller din Nem Konto. 

Skal du af med penge, skal beløbet betales senest 10 dage efter modtagelse af opgørelsen.

Opsigelsesblanketter

Når du skal opsige din lejlighed, skal vi have det på skrift via nedenstående blanketter: 

Opsigelsesblanket familiebolig - tryk her: Opsigelsesblanket

Opsigelsesblanket ungdomsbolig - tryk her: Opsigelsesblanket ungdomsbolig

Opsigelsesblanket, hvis boligen er et dødsbo - tryk her: Opsigelsesblanket Plejebolig dødsbo. Her skal vi yderligere bruge oplysninger om bobestyreren, Personregistreringen cpr side 2. Denne blanket udfylder bedemanden. Du kan få bedesmanden til at sende den til os udlejning@aabvarde.dk

Opsigelsesblanketten SKAL være underskrevet af den/de kontraktmæssige lejere.

Cookies

Cookies
Ved at benytte vores hjemmeside, accepterer du, at vi bruger cookies.
 
Hvad er en cookie? 
En cookie er en lille datafil, som gemmes på din computer for at holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. Det er vigtigt at understrege, at en cookie ikke er et program og ikke indeholder virus.
 
Hjemmesidens brug af cookies:
For at vores hjemmeside fungerer, er det nødvendigt med cookies. Cookies er vores redskab til løbende at optimere og målrette hjemmesiden til dine behov. AAB Vardes cookies indeholder informationer om dine tidligere besøg på vores hjemmeside og, hvis du er medlem, om du er logget ind som medlem.
 
Herunder er en oversigt over hjemmesidens brug af cookies:
 
Nødvendige cookies:
Cookies til analyseformål indsamler på overordnet niveau information om din vej gennem aabvarde.dk. De analytiske cookies på aabvarde.dk er lavet specifikt til at virke på vores site, og hjælper os med at gøre din brugeroplevelse på aabvarde.dk endnu bedre. Vi bruger Google Analytics til at indsamle data fra de forskellige steder på aabvarde.dk
 
Præference cookies:
Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er for eksempel valgte præferencer såsom valg, som gør navigation enklere. Vi bruger Drupal (KTP CMS system). Det er KUN aabvarde.dk der har adgang til disse data.
 
Afvisning af cookies:
Du kan altid afvise FDAs cookies på din computer ved at ændre i din browsers indstillinger. Indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Vær dog opmærksom på, at hvis du afviser cookies, kan der være funktioner du ikke kan bruge, da de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.
 
Sletning af cookies:
Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Du skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link. Ved brug af flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
 
Kontakt os, hvis du er i tvivl om noget:
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit besøg på aabvarde.dk, er du velkommen til at kontakte os.

Du kan læse mere om EU cookie lovgivningen ved erhvervsstyrelsen